اجرای داکت فن کوئل برج ترنج مرزداران به همراه پلنیوم باکس