هواساز

هوا ساز تولیدی این شرکت در انواع یک منطقه ای و چند منطقه ای و با ساختار افقی و عمودی و نیمه عمودی و در ظرفیت های 800 الی 85999…

فن کوئل زمینی

طراحی وساخت دستگاه در هفت مدل متفاوت از 200الی 1200فوت مکعب بر دقیقه  ساخت شرکت الکتروژن ایران sisme الکترو موتور مورد استفاده …

فن کوئل سقفی

طراحی و ساخت دستگاه در هفت مدل متفاوت از 200الی 1200 فوت مکعب بر دقیقه ساخت شرکت الکتروژن ایران SISME  الکترو موتور مورد…