Դրախտի այգիների մեխանիկական սարքավորում

Դրախտի այգիների մեխանիկական սարքավորումների մատակարարում: Հեքմատ Իրանանի զարգացման կազմակերպությունը 1394 թվականին
Թեհրանի Սաադաթաբադ թաղամասը