Ռոզմոլի կոմունալ եւ էլեկտրական նախագծերը

Ռոսմալ նախագծի շինարարական նյութերի եւ էլեկտրական ապրանքների մի մասի տրամադրում