مرور رده

Uncategorized

یونیت هیتر

قابل استفاده در فروشگاه ها,رستوران ها,ادارات,مدارس و مقاصد صنعتی رنج گسترده بار حرارتی در بازه 8000 الی 600000 بی تی یو بر ساعت…